Een leermeester is degene bij het leerbedrijf die leerlingen begeleidt in de dagelijkse praktijk. Hij/zij is een ervaren vakman met kennis van de opleiding.