Tot je 18de jaar stelt de Sociale Verzekeringsbank op grond van het netto kwartaalinkomen vast of er nog recht is op kinderbijslag. Kijk op de website voor meer informatie