Vanaf je 18de jaar is er mogelijk recht op studiefinanciering. Dit is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Kijk op de website van DUO (Dienst Uitvoering en Onderwijs) voor meer informatie.